WWW.AHMETTURKAN.COM.TR

ZAMAN HER ŞEYİ ANLATIR

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

İBRAHİM HAKKI

e-Posta Yazdır PDF

ÖRNEK İNSANLARDAN ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI (K.S.):

             (1703 - 1780) Hasankale' de doğmuştur. Çocukluğu gençliği burada geçer. Devrinin hocalarından kuvvetli dersler alır. Hicri 1171 'de Hasankale' yi terk ile Siirt Vilayetine gider. Orada Tillo köyünün ünlü şeyhi İsmail Fakrullah Hazretlerine intisap eder. Hayatının sonuna kadar orada kalır. Mübarek kabirleri de oradadır.

             Eserleri : Erzurum' lu Alim ve Şairler içerisinde en çok eser veren popüler olan İbrahim Hakkı Hazretleridir. 40' a yakın eseri vardır. Eserlerinin çoğu Tasavvufi konuları içine alır. En önemli eseri Marifetname' dir. 1756 da yazılmıştır. Eser hem manzum hem de mensurdur. Bir nevi ansiklopedi şeklidedir. Astroloji alanındaki kıymetli bilgiler yanında, sofiyane bir edayla kaleme alınmış, didaktik, lirik türden şiirleri de ihtiva eder.

          Şiirlerinden örnek : "Tefvizname" sindeki şu ilahisi ise oldukça popülerdir :

          Can illerinden gelmişim mekanı neylerim

          Ol mülke meyl salmışım ben bu cihanı neylerim

                                                                                                       

          Dünyaya geldim gitmeğe ilm ile hamle etmeğe

          Aşk ile an seyretmeğe ben in ü anı neylerim

                                                                                                      

          Aşkın şarabından içmişim dil gülşenine göçmüşüm

           Ben varlığımdan geçmişim nam ü nişanı neylerim

                                                                                                        

           Hakkı cemi halktan müstağniyim billah ben 

           Hallak-ı alem var iken halk-ı zamanı neylerim.

 

Hak şerleri hayreyler

Zannetme ki  gayreyler

Arif anı seyreyler.

 

Mevla görelim neyler 

 Neylerse güzel eyler  

 

Sen Hakka tevekkül kıl

Tefviz et ve rahat bul

Sabreyle ve razı ol 

 

Mevla görelim neyler 

Neylerse güzel eyler.

 

Hiç kimseye hor bakma

İncitme  gönül yıkma

Sen nefsine yan çıkma

 

Mevla görelim neyler 

Neylerse güzel eyler.

 

Naçar kalacak yerde

Nagah açar ol perde

Derman eder her derde

 

Mevla görelim neyler 

Neylerse güzel eyler.

Ahmet TÜRKAN

 

İstatistikler

OS : Linux c
PHP : 5.3.29
MySQL : 5.7.36
Zaman : 13:10
Ön bellekleme : Etkisizleştirildi
GZIP : Etkisizleştirildi
Üyeler : 3472
İçerik : 609
Web Bağlantıları : 8
İçerik Tıklama Görünümü : 1477334

Sıcak Haberler

Şiddet göstermeksizin kuvvetli, zayıflık belirtmeksizin yumuşak ol.

 

Hz. Ömer