WWW.AHMETTURKAN.COM.TR

ZAMAN HER ŞEYİ ANLATIR

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Anasayfa YAZILARIM BİMDER İNŞAAT ŞİRKETLERİNDE ERP KULLANIMI

İNŞAAT ŞİRKETLERİNDE ERP KULLANIMI

e-Posta Yazdır PDF

ERP (Enterprise Resource Planning ) yani KKP ( KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI), işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel adıdır. KKP (Kurumsal Kaynak Planlaması )  sistemleri, bir işletmenin tüm veri ve işlemlerini bir araya getirmeye veya bir araya getirilmesine yardımcı olmaya çalışan ve genelde kullanımı kolay olan sistemlerdir, şeklinde tanıtımı yapılsa da genelde ilk kurulum ve devreye alınması oldukça uzun zaman almaktadır. Özellikle daha önce farklı

sistemler kullanan firmalarda (özellikle muhasebe ve finansman bölümleri) kullanıcılar tarafından direnç oluşmakta ve uygulamaya geçiş süresini uzatmaktadır.

 

ERP’nin tarihine kısaca bakacak olursak gelinen ntada ihtiyaç daha iyi algılanabilir. 1960’ lı yıllarda bilgisayarın şirketlerde daha çok kullanılmaya başlaması ile MRP (Material

Requirements Planning) yani MİP (Malzeme İhtiyaç Planlaması) yazılımları kullanılmaya başlandı. Genelde ürün ağaçlarını ve stokları takibe yarayan basit bir sistemdi.

MRP sistemi 1980′li yıllarda üretim işletmelerinin üretimle ilgili bütün faaliyetlerini

(satın alma, üretim planlama, kalite kontrol, muhasebe, stok yönetimi…) kapsamaya

başladı. Bu sistem ilerledikçe MRP II (Manufacturing Resources Planning- İKP (İmalat

Kaynakları Planlaması) adını aldı.

1990′lı yıllara geldiğimizde ise artık bu sistemler sadece üretim sektörünü değil aynı

zamanda hizmet veren sektörleri de kapsamaya başladı. Yönetim sisteminin kapsadığı

sektörlerin artmasıyla doğru orantılı olarak faaliyet birimleri de arttı (servis, bakım, insan

kaynakları…). Bu geniş ölçekli ve daha kapsamlı sistemlere ERP (Enterprise Resource

Planning-Kurumsal Kaynak Planlaması) denildi.

2000′li yılların başlarında ise mevcut ERP sistemlerine işletmenin ihtiyaçlarını ve

müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak daha kapsamlı kavramlar eklendi. Bu kavramlar;

CRM (Customer Relationship Management-MİY (Müşteri İlişkileri Yönetimi), SCM (Supply

Chain Management) yani TZY (Tedarik Zincir Yönetimi) ve İşletme Zekası (BI) gibi kavramlardı.[1]

Günümüzde ise ERP sistemleri çok daha kapsamlı hale gelmiş ve kullanıcılara entegre bir yapı sunabilecek durumdadır. Gelecekte her firma tarafından ihtiyaçları nispetinde kullanılmak zorunda kalınacak bir yapıdır.

İnşaat firmaları; inşaat üretmekte olup oldukça karmaşık bir malzeme takip sistemi ile karşı karşıya kalınmaktadır. Özellikle satınalma süreçleri ve yapının temelden çatıya pek çok farklı ürün ve uygulama gerektiren aşamaları inşaat firmalarını da ERP kullanmaya yönlendirmektedir. Firma büyüklüğü ne olursa olsun günümüzde pek çok alternatifler sunan bütünleşik yapıları ile ERP programları klasik muhasebe programlarının yerini alacak gibi görünüyor. Yüklenici ya da alt yüklenici kavramının inşaat sektörü ile neredeyse olmazsa olmaz tanımları ve grift yapılarından dolayı hem ana firma hem de yüklenici yada alt yüklenicilerin işlerinin daha doğru ve performanslı yapabilmelerinin yolu ERP programlarını kullanmaktan geçiyor desek yanlış olmaz. Pek çok yüklenici maalesef hafife aldığı için yada maliyetli bulduğu için bu tür programları kullanmaktan imtina eetmektedir.

Fakat piyasa ve rekabet şartlarından dolayı bazen kaldıramayacakları işlere bile talip olmaktadırlar. Halbuki ERP mantıklı yazılım kullanma alışkanlıkları edinilmiş olması durumunda daha önce yapılan benzer işleri çok kolay analiz edebilme, iş gereklerini çok iyi anlayabilme ve problem çözebilme kabiliyeti kazanabileceklerinden gereksiz risklere girmezler ve taahhüt ettikleri işeri tamamlamakta sorunlarla karşılaşmazlardı.

İnternetin olanca hızı ve iş ortamlarının  Web’e taşınması işlerinin her yerden takip edebilme, raporlama, analiz süreçlerine hakimiyet ve üst yönetime karar süreçlerinde son derece hızlı davranmalarına yardımcı olmaktadır. WEB ortamında kullanılan sistemlere internet erişimi olan her yerden erişilebilme imkanı gereksiz muhabere ve işgücü kaybını da önlemektedir. Sisteme entegre olan kullanıcı aradığına çok kolay erişebilmekte ve doğru karar verebilmektedri. ERP’lerde kullanılan başlıca uygulamalara kısaca bir göz atalım.

Planlama: Bütün prosesinizi hızlı ve doğru olarak planlar, diğer süreçlerini önünü açabilirsiniz.

Satınalma Yönetimi: Satınalmalarınızı, talep aşamasından faturalandırma ve ödeme aşamalarına kadar takip edebilmenize imkan tanır.

Stok Yönetimi. Satınalma ile entegre olup gereksiz stok maliyetlerine katlanmadan planlama yapmanıza imkan verir.

Lojistik Yönetimi : Hem satınalma hem satış lojistiği olarak ürünlerinizi emniyetle teslim almanız ya da ulaştırmanızın ilk kapısıdır.

Üretim Yönetimi: Üretim planlamanızdan üretimin tüm süreçlerini izlemenize ve prosesi doğru yönetmenize destek olur.

Analiz ve Raporlama: İş süreçlerini doğru yönetmenizi ve organizasyonda raporlamaların doğru yapılmasını otomasyon içinde organize eder.

İK Yönetimi : Personel alımlarınızı ve planlamanızı en kolaya indirger. Kariyer planlaması yapabilirsiniz.

Finans Muhasebe: Standart muhasebe programlarının dışında süreçleri en başından takip etme olanağı bulursunuz.

Bu süreçleri artırmak mümkün. Burada sadece belli başlılarını ele aldık. Müşteri ilişkileri yönetimi ve satış pazarlama organizasyonları ise bu tür programların en can alıcı kısmını oluşturmakta ve firmanızın kurumsallığına direk katkı sağlamaktadır.

B2B, B2C portalları ile müşterilerinize de direk ulaşma imkanı sağlayan bütünleşik yapılar firmanız ile ilgilenen herkese en yakın temas edeceğinin platformları sunmaktadır.

İnşaat sektörü çoklu iş yapısı ve proses algısı ile ERP programları kullanmayı gerekli kılmakta, hem kendinizi hem de yüklenici firmalarınızı kontrol edebilir durumda olmaktan dolayı iş performansınızı artımaktadır. Geleceğe yatırım yapın firmanızı kurumsal hale getirin tümleşik yapılar ve kontrol imkanları sunan ERP programlarını araştırarak firmanıza ve iş süreçlerine en uygun programı devreye alın.

Sizi en iyi siz bilirsiniz.

Ahmet TÜRKAN

 

Son Güncelleme: Çarşamba, 13 Ağustos 2014 06:33  

İstatistikler

OS : Linux c
PHP : 5.3.29
MySQL : 5.6.45
Zaman : 03:37
Ön bellekleme : Etkisizleştirildi
GZIP : Etkisizleştirildi
Üyeler : 3825
İçerik : 545
Web Bağlantıları : 21
İçerik Tıklama Görünümü : 1145232