WWW.AHMETTURKAN.COM.TR

ZAMAN HER ŞEYİ ANLATIR

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Anasayfa YAZILARIM HABERNAME AYASOFYA NEDEN CAMİİ OLMALI…?

AYASOFYA NEDEN CAMİİ OLMALI…?

e-Posta Yazdır PDF

(Bakara-285)- Peygamber, kendisine Rabbinden indirilene îmân etti, mü’minler de! Hepsi Allah’a, meleklerine, kitablarına ve peygamberlerine: “Peygamberlerinden hiçbirinin arasında ayırım yapmayız” diye îmân ettiler(2) ve şöyle dediler: “İşittik ve itâat ettik! Rabbimiz! Mağfiretini dileriz; dönüş(ümüz) ancak sanadır!”

(Bakara-286)- Allah, kimseyi gücünün yetmeyeceği bir şeyle mükellef tutmaz. Kazandığı (iyilik) kendi lehine, işlediği (kötülük) de kendi aleyhinedir. (Ey mü’minler! Şöyle duâ ediniz:) “Rabbimiz! Eğer unutursak veya hatâ edersek, bizi mes’ûl tutma! Rabbimiz! Bizden öncekilere onu yüklediğin gibi, bize de ağır bir yük yükleme! Rabbimiz! Kendisine (dayanabilmek için) takatimiz olmayan şeyi de bize yükleme! Hem bizi affeyle! Ve bizi bağışla! Hem bize merhamet buyur! Sen bizim Mevlâmızsın; artık kâfirler topluluğuna karşı bize yardım eyle!”

 

(Maide-3)-Murdar hayvan, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına kesilmiş, boğulmuş, vurularak öldürülmüş, yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanarak öldürülmüş hayvanlarla -henüz canı çıkmadan yetişip kestiklerinizin dışında- yırtıcıların yediği hayvanlar, dikili taşlar önünde (sunaklarda) boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyla paylaşmanız size haram kılındı. Çünkü bunlar doğru yoldan sapmaktır. Bugün, kâfirler dininiz hakkında ümitlerini yitirmişlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım, sizin için din olarak İslâmiyet’i beğendim. Kim açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa, günah sınırına varmaksızın yiyebilir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.

Yukarıda mealleri yazılı Ayetlerde Rabbimiz bize Peygamberimizin imanı ve ardından Müslümanların imanı ile açıkça dinimizi talim ettirmektedir. Kitaplara ve Peygamberlere ayrım gözetmeksizin iman ederiz.

Maide Suresi 3. Ayette ise bugün sizin için dininizi kemale erdirdim diyerek çok önemli bir konuyu daha bize gösteriyor.

Hak kitap ve peygamberlere iman etmemizi isterken tahrif edilmiş kitap ve dinlere dikkatimizi çekmektedir. Artık İslam yoluna girin demektedir. İslamın ilk zamanından itibaren ehli kitab olan Hristiyan ve Yahudilere İslam tebliğ edildi. Yahudiler daha önce kafirlere karşı mücadele ederken Peygamberimizin Medine’ye gelişi ve İslamı tebliğ edişi ile ihanete başladılar. Aşağıdaki ayet bu durumu en güzel şekilde izah etmektedir.

Bakara-89)-Hem onlara Allah tarafından, yanlarında bulunanı (Tevrât'ı) tasdîk edici bir Kitab(Kur'ân)(1) gelince, ki daha önce (o gönderilecek peygamberi vesîle yaparak) inkâr edenlere karşı zafer istiyorlardı; işte (bu kadar iyi) tanıdıkları (o peygamber) kendilerine gelince, onu inkâr ettiler.(2) Bu yüzden, Allah'ın lâ'neti o kâfirler üzerinedir!*

Bu tebliğler Hristiyanlara da yapıldı önce İncil ve Kur’an’daki ilahi mesajları hayretler içinde dinlediler iman edenler oldu amma sonra imanlarından döndüler fesat içine girdiler.

Rabbimiz yukarıda belirttiğimiz Maide Suresi/3 te belirttiği gibi “Bu gün sizin için dininizi kemale erdirdim” ila ahire… derken hem Müslümanlara hem Yahudi ve Hristiyanlara ilahi, mesajı iletmektedir.

Eğer samimi iseler gerçek, tahrif edilmemiş dinlerini yaşasınlar, yok eğer samimi değiller ise zaten gelinen noktada azıtıp sapıtmış vaziyettedirler. Bu yüzdendir ki İslam İ’la-yi Kelimetullah mücadelesinde ehli kitaba İslam dinini tebliğ etmiş amma zorlamamıştır. Zorlamanın neticesinin münafıklık olduğu görülmektedir.

Gelelim konumuza İstanbul’un Fethi Peygamberimiz tarafından müjdelenmiştir. Fetih Fatih Sultan Mehmet Han’a müyesser olmuştur.

Fatih aynen Kur’an müjdesinde olduğu gibi sembol yapı Ayasofya’yı Camiye çevirmiş diğer Kilise ve ibadet mekanlarına dokunmamıştır. Yani Rabbimizin “Bu gün sizin için dininizi kemale erdirdim”ila ahir… ayetini doğru anlamış ve Ayasofya’yı Camiye çevirerek Kur’anı tam ve doğru anladığını bizlere göstermiştir.

İslamın nuru ile aydınlanmak isteyen Ehli Kitap aynen Ayasofya gibi gönüllerini İslama teslim edecek ve kurtuluşa erecektir. Yoksa tahrif olmamış dinlerini yaşamak isteyenlere kapı açık bırakılmıştır. Peki durum nedir. Aynen Bakara/89’da olduğu gibi aslından dönüp İslama sırt çevirenler Allah’ın lanetini göreceklerdir. İlahi mesajlar açıktır. Ehli kitap İslam ile şereflenerek dünya yolculuğunu Ehli İman olarak tamamlamalıdır.

Ayasofya’da Cami olarak ibadete tekrar açılmalı ve Fetret Devri sona ermelidir.

Aynen kusur işleyip tövbe eden bir mümin gibi aslına dönüp huzur bulmalıdır.

Ahmet TÜRKAN - HABERNAME

Son Güncelleme: Salı, 16 Temmuz 2024 19:19  

İstatistikler

OS : Linux c
PHP : 5.3.29
MySQL : 5.7.43
Zaman : 19:19
Ön bellekleme : Etkisizleştirildi
GZIP : Etkisizleştirildi
Üyeler : 3475
İçerik : 650
Web Bağlantıları : 8
İçerik Tıklama Görünümü : 1810159